Program

Rodzina i dom w centrum życia

Mieszkanie bez wkładu własnego

Program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania obejmie trzy grupy klientów: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, tych, którzy szukają go na rynku wtórnym, społecznym, a także tych, którzy chcą wybudować dom. Wkład własny dla polskich rodzin gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo rozwiąże najważniejszy problem młodych rodzin oraz rodzin wielodzietnych, czyli posiadanie własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie. Instrument skierujemy do osób od 20. do 40. roku życia. Wysokość otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. PLN w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. PLN – trzeciego, 20 tys. PLN – każdego kolejnego. Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu. 


MÓJ DOM 70M2 – BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI

Po sukcesie budowy małych domków rekreacyjnych tylko na podstawie zgłoszenia czas na kolejny krok w stronę budownictwa bardziej przyjaznego obywatelom. Wprowadzimy nowe przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych. Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy PLN dla inwestora.


POWSZECHNY I BEZPŁATNY DOSTĘP DO BADAŃ PRENATALNYCH

Zapewnimy dostęp do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży. Obecnie działający Program Badań Prenatalnych skierowany jest tylko do kobiet przynależących do grupy ryzyka. Rozszerzenie bezpłatnej diagnostyki na wszystkie kobiety w ciąży pozwoli obniżyć śmiertelność okołoporodową, a także umożliwi wczesne leczenie chorób dzieci już w łonie matki.DARMOWA SZCZEPIONKA PRZECIWKO HPV

Wirus HPV jest najczęstszą przyczyną występowania raka szyjki macicy. W Polsce w ciągu roku diagnozuje się ten nowotwór u ok. 3,5 tys. kobiet, z których niestety około połowa umiera. W takiej sytuacji państwo nie może być bezczynne, dlatego zagwarantujemy darmową szczepionkę przeciwko HPV.ROZSZERZENIE PROGRAMU MALUCH+

Tworzenie i utrzymywanie przyzakładowych żłobków to nie tylko standard społeczny, ale wręcz cywilizacyjny. W ramach programu „Maluch+ utworzymy nową, osobną ścieżkę dla firm, instytucji rządowych i samorządowych, będących dużymi pracodawcami (powyżej 250 pracowników), aby wspierać takie inicjatywy.KORZYSTNIEJSZE ROZLICZANIE PODATKÓW DLA MAŁŻEŃSTW

Zaproponujemy zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków. Podatnicy będą mogli rozliczyć się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa, a nie dopiero w roku kolejnym. Ta znaczna korzyść podatkowa będzie wiązać się ze zmniejszeniem dochodów dla sektora finansów publicznych o ok. 100 mln PLN.WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ PRACY DLA RODZICÓW

Łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi nie jest łatwe. Aby to zmienić wprowadzimy rozwiązania prawne, które przyniosą ulgę pracującym rodzicom. W przypadku, gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy. Pracodawca będzie zobowiązany zgodzić się na wykorzystanie przynajmniej jednego z trzech instrumentów: (1) świadczenia pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej, (2) pracy w zmniejszonym wymiarze godzin lub (3) przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Wybór instrumentu pozwalającego na uelastycznienie pracy młodych rodziców będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem.SPERSONALIZOWANE WSPARCIE MŁODYCH MATEK PRZEZ URZĘDY PRACY

Na poziomie urzędów pracy stworzymy ścieżki wsparcia kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Pracownik urzędu pracy (doradca zawodowy) skontaktuje się z młodą mamą, aby zdobyć informacje o jej sytuacji zawodowej oraz planach na przyszłość. Następnie zaoferuje wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki kariery – np. możliwości powrotu do pracy, gotowości do przekwalifikowania się. Urzędy pracy będą skoncentrowane na aktywizacji kobiet w sektorach, które pozwalają na częstszą pracę z domu i łączenie obowiązków rodzinnych z pracą (np. IT, usługi profesjonalne). W tym zakresie urzędy pracy będą organizować szkolenia połączone z opieką nad dziećmi.


CENTRUM DZIECKA I RODZINY

Centrum Dziecka i Rodziny (CDR) będzie nową jednostką systemu oświaty, wspomagającą rozwój dzieci, osób uczących się oraz rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci. CDR-y powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do ich podstawowych zadań będzie należało prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, w tym uczniów, słuchaczy, studentów i osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Przygotowanie oferty dla rodzin w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych i wspierania rozwoju swoich dzieci (warsztaty, kursy). Ponadto CDR-y będą udzielały także konsultacji i zapewnią doradztwo specjalistów z innych sektorów (asystentów rodziny, pracowników socjalnych).TOŻSAMOŚĆ POLSKIEJ RODZINY

Opracujemy nową umowę międzynarodową – konwencję o prawach rodziny. Jako Zjednoczona Prawica udzielimy poparcia dla wniosku Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zmian w prawie oświatowym, zgodnie z którymi działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagała nie tylko zgody dyrekcji szkoły, lecz także akceptacji ze strony rodziców. Ponadto uruchomimy w ramach Narodowego Instytutu Wolności nowy program wsparcia organizacji prorodzinnych oraz poradni (poradnictwo rodzinne).USPRAWNIENIE MEDIACJI SĄDOWYCH

Mediacja jest ważnym narzędziem utrzymywania ładu społecznego i pokojowym sposobem dochodzenia do porozumienia, dlatego wprowadzimy instytucję sędziego koordynatora ds. mediacji w sądach rejonowych, a także wprowadzimy obowiązkowe spotkanie informacyjne w niektórych kategoriach spraw oraz zatwierdzanie ugód zawartych przed mediatorem przez sąd z urzędu w terminie do 30 dni.ŻŁOBEK W KAŻDEJ GMINIE

Każda gmina, która będzie chciała zorganizować żłobek na swoim terenie otrzyma dotację na jego budowę. Wsparcie będzie realizowane z programu inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu. Dzięki temu powstanie nawet kilkaset nowych żłobków w całej Polsce.OCHRONA DZIECI I RODZINY

Ochrona najbardziej bezbronnych członków naszego społeczeństwa - dzieci, wymaga stanowczej reakcji. Dlatego wprowadzimy kary, które będą odstraszać przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem nieletnich - w tym karę najbardziej surową, bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności. Ochrona dzieci i młodzieży to również skuteczna egzekucja ich praw, dlatego wprowadzone zostaną alimenty natychmiastowe ustalone procentowo. Zadbamy także o jasne reguły trwania obowiązku alimentacyjnego.KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Wprowadzimy dodatkowy instrument finansowy dla rodziców. To w sumie 12 tys. PLN, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 PLN miesięcznie przez rok czy po 500 PLN miesięcznie przez dwa lata. Sami też zdecydują, na co spożytkują te środki. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w dokumencie programowym.
Zachęcamy do jego pobrania.


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now